Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Perheravintola Ylläs Kota Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin päivitys 21.12.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Perheravintola Ylläs Kota Oy (3194202-5)

Osoite: Vaeltajantie 2, 95980 Ylläsjärvi

Puhelin: +358414728202

Sähköposti: info@yllaskota.fi

Yhteyshenkilö: Perttu Martinsuo

 

2. Rekisterin nimi

Ylläskota asiakasrekisteri

Rekisterissä käsittelemme asiakkaiden sekä sivuston kävijöiden antamia tietoja ja niiden käyttötarkoituksia.

 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkuus, jäsenyys viikkokirjelistalla, rekisteröidyn suostumus tai sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen, sekä markkinointi ja suoramarkkinointi (myös ennen maksullisen asiakassuhteen alkamista), ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Käyttötarkoituksena on myös tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tilastointi ja analysointi sekä markkinointi digitaalisissa palveluissa, mukaan lukien (mutta ei näihin rajoittuen) Google, Facebook ja muut sosiaalisen median palvelut palvelut sekä sähköpostimarkkinoinnin ohjelmistot.

Henkilötietojen käsittely perustuu Perheravintola Ylläs Kota Oy:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää asiakasrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 

4. Profilointi

Perheravintola Ylläs Kota Oy voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa asiakkaan automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä, sekä asiakkuutensa mukana saatavia vapaaehtoisia etuja.

Esimerkiksi jos tarjoamme asiakkaallemme tuotetta, voimme tehdä sen käyttäen rekisteröidyn asiakastietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

Rekisteröidyn kotipaikka

Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Rekisteröidyn puhelinnumero

Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;

IP-osoitteet

Organisaatio ja rekisteröidyn asema

Muut yhteystiedot

Profiilit sosiaalisen median palveluissa

Tiedot tilatuista tai ladatuista palveluista (maksulliset tai ilmaiset)

Laskutustiedot

Näitä tietoja vastaanotamme sähköpostitse, sähköisillä yhteydenotto-, lataus- ja liittymislomakkeilla, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sähköpostijärjestelmästä poistamme epäaktiivisten käyttäjien tiedot säännöllisin väliajoin, enintään kerran kolmen vuoden aikajaksolla.

 

6. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme koskaan luovuta tietoja kolmansille osapuolille ulkopuolisten toimijoiden markkinointitarkoituksessa.

Rekisteröidyn tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kun alihankintana käytetty palvelu tai ohjelmisto näin vaatii. Kaikki valitut palvelut ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin. Näitä ohjelmia ja palveluita ovat:

Googlen palvelut, kuten Google Analytics -kävijäseuranta

Facebook ja Instagram

ActiveCampaign-sähköpostimarkkinointiohjelmisto

Perheravintola Ylläs Kota Oy:n sivustolta, sosiaalisen median kanavista tai sähköpostiviesteistä voidaan linkittää kolmansien osapuolten sivustoille. Nämä sivustot eivät ole Perheravintola Ylläs Kota Oy:n hallinnassa, joten rekisteröidyn velvollisuus on tutustua ja hyväksyä näiden sivustojen omat tietosuojaselosteet.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu sähköiseen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu ja turvattu niin, ettei niihin päästä käsiksi kolmannen, eli vieraan osapuolen ansiosta.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, tallennetut henkilötiedot.

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä tietosuojalain mukaisesti. Rekisteröidyllä on kaikki EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Muutospyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja rekisterinpitäjä voi tarkastaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. Muutospyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse tämän selosteen luvussa 1 oleviin yhteystietoihin. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

9. Evästeet

Evästeet tallentuvat käyttämäsi laitteen selaimeen ja ne auttavat sivustoa toimimaan halutulla tavalla. Lisäksi kolmansien osapuolten (Google ja Facebook) seuranta- ja markkinointievästeillä voidaan tunnistaa sivustolla usein vieraileva kävijä. Perheravintola Ylläs Kota Oy käyttää sivustollaan evästeitä, jotka auttavat meitä parantamaan palvelua, analysoimaan kävijätilastoja sekä kohdentamaan markkinointia. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimessasi. Sallimalla evästeet autat meitä kehittämään palveluamme ja tavoittamaan sinut paremmin.

Voit muokata evästeasetuksiasi klikkaamalla tästä.

 

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön, toiminnan tai käytettyjen järjestelmien muuttuessa. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteen ehdot.